انواع قیر امولسیون

توسطمدیریت

انواع قیر امولسیون

انواع قیر امولسیون کاتیونیک و آنیونیک زود شکن و دیر شکن:

  امولسیون SC-70      150.000 الی 152.000 ریال
  امولسیون Sc-250      155.000 الی 160.000 ریال
  امولسیون SC-800       140.000 الی 145.000 ریال
  امولسیون Sc-3000       130.000 الی 135.000 ریال

انواع قیر امولسیون شامل دو نوع میباشد که شامل کاتیونیک CSM که در تولید آن از یون های باردار مثبت و قیر امولسیون آنیونیک AMS که در تولید آن از یون های باردار منفی در جهت اختلاط قیر و آب و ماده امولسیون ساز استفاده میگردد.

انواع قیر امولسیون کاتیونیک (CMS) مخفف عبارت “Cationic Medium Setting Emulsion” است که یک نوع از قیرهای امولسیونی است که  برای تولید آن از یون‌های مثبت بار دار استفاده می‌شود.
قیر امولسیون کاتیونیک دارای سرعت تبخیر متوسط است، به این معنی که زمان تبخیر آب موجود در قیر امولسیون کاتیونیک بین و حد واسط قیر زودشکن و دیرشکن میباشد.
قیر امولسیون کاتیونیک برای پوشش روسازی جاده‌ها، فرودگاه‌ها و ساختمان‌ها به دلیل داشتن مقاومت به خوبی در برابر آب، افزایش مقاومت در برابر خرد شدن و کاهش خوردگی استفاده می‌شود. همچنین، قیر امولسیون کاتیونیک به دلیل داشتن سرعت تبخیر متوسط، مناسب برای پوشش روسازی و سدسازی در جاده‌ها و فرودگاه‌ها است.
انواع قیر امولسیون آنیونیک (AMS) مخفف عبارت “Anionic Medium Setting Emulsion” است که یک نوع قیرهای امولسیون است که برای تولید آن از یون‌های منفی بار دار استفاده می‌شود.
قیر امولسیون آنیونیک دارای سرعت تبخیر متوسط است، به این معنی که در زمان متوسط به حالت جامد تبدیل می‌شود. مانند قیر امولسیون کاتیونیک، قیر امولسیون آنیونیک نیز برای پوشش روسازی جاده‌ها، فرودگاه‌ها و ساختمان‌ها به دلیل داشتن مقاومت به خوبی در برابر آب، اتصال به خوبی با سطح و افزایش مقاومت در برابر خردایش و کاهش خوردگی استفاده می‌شود.

درباره نویسنده

مدیریت editor

دیدگاه‌ها بسته شده اند.
09123455019