تولید قیر

توسطdirector

تولید قیر

تولید قیر | روش تولید قیر | فرایند تولید قیر | خط تولید قیر | مواد اولیه تولید قیر

تولید قیر، روش تولید قیر، قیرکه موارد مصرف فراوانی در صنعت و راهسازی دارد به دو روش تولید می‌شود که در روش اول فرایند تولید قیر بنام اجرای مستقیم تولید قیربوده که در این روش بعد ازهدایت وکیوم باتوم که مواد اولیه تولید قیرمیباشد به برجهای تولید قیرو توسط دمیدن هوای گرم و ایجاد گرما در مخازن تولید قیر صورت میگیرد، انواع قیر تولید میگردد که این روش تولید قیر براساس فرایند دوره ای یا مقطعی تولید قیر Batch Process  انجام میگیرد به این روش تولید قیر مقطعی یا batch میگویند که قدیمی ترین روش تولید قیر میباشد، روش جدیدتر یا روش امروزی تولید قیرکه روش ادامه دار یا continuous نام دارد که این روش براساس روش کانتینیوس یا ادامه دار نسبت به روش اول جدیدتربوده و قیرتولیدی از این روش دارای کیفیت بهتری میباشد روش کار تولید کانتینیوس بر این اساس است که وکیوم باتوم موجود در مخازن بزرگ دپو شده و وارد مدار تولید قیر گردیده و این مدار همیشه در حال تولید است و فقط هر چند ماه یکبار برای سرویس و بازسازی خط تولید قیر، خط تولید قیررا خاموش میکنند. تولید قیر پلیمری | تولید قیر از مازوت | تولیدکننده قیر


درباره نویسنده

director administrator

دیدگاه‌ها بسته شده اند.
09123455019