حواله قیر صادراتی

توسطمدیریت

حواله قیر صادراتی

حواله قیر صادراتی چیست؟ نامه از طرف سازمان بورس کالا و وزارت نفت که دارنده آن میتواند با در دست داشتن آن از یکی از پالایشگاه های دولتی تولید قیر به اندازه درج شده در حواله قیر دریافت و صادر کند، این حواله قیر میتواند با پرداخت پول یا بدون پرداخت وجه باشد مثل حواله قیر صادراتی که خریدار با پرداخت پول در بورس کالا حواله خرید قیر صادراتی خود را دریافت میکند و اخیرا حواله قیر مجلس شورا هم عملی شده است.
البته خریداران قیر از بورس کالا هم حواله قیر دریافت میکنند و روال کار به این صورت میباشد که خریدار قیر بعد از دادن درخواست خرید قیر به یکی از کارگزاری های معتبر در بورس کالا درخواست خرید خود را ثبت نموده و بعد از معامله در بورس کالا خرید قیر خود را نهایی کرده و حواله خرید قیر خود را دریافت کند و البته در مورد قیر های مجانی یا قیر های اهدایی از طرف دولت هم حواله قیر وجود دارد بدین صورت که بعضی از شهرها و مناطق محروم که بجهت راهسازی و آبادانی در این مناطق بودجه کافی برای راهسازی ندارند، در مواقع خاص از دولت درخواست حواله قیر مجانی میکنند که در بعضی موارد خاص مورد قبول دولت واقع میگردد و آن شهر یا روستای مورد نظر بدون پرداخت پول موفق به اخذ حواله مجانی قیر میگردد، در بعضی موارد نقاط محروم که برای عملیات عمرانی حواله قیر رایگان دریافت میکنند و مازاد حواله قیر خود را بصورت فروش حواله قیر رایگان بفروش میرسانند تا سایر هزینه های خود را از این طریق جبران نمایند و بعضی  از سودجویان هم با خرید حواله قیر و از طرح حواله قیر خرید و فروش حواله قیر رایگان را انجام میدهند و از این راه پول به جیب خود سرازیر میکنند و در حالیکه آن روستا یا منطقه محروم از پول حاصل از این حواله قیر بهره ای نمیبرند و سود اصلی را خریدار حواله قیر میبرد. رفاه و آسایش که شهر های دیگر دارند، البته بعضی از خریداران حواله قیر تهاتر حواله قیر با ملک را انجام میدهند که از این طرح حواله قیر سود سرشاری را عاید خود میکنند.

درباره نویسنده

مدیریت editor

دیدگاه‌ها بسته شده اند.
09123455019