قیر مناسب برای قیر گونی

توسطمدیریت

قیر مناسب برای قیر گونی

سوالی که همواره در ذهن کارفرمایان عایقکاری جهت قیرگونی مطرح میشود، این است که: چه نوع قیر مناسب برای قیرگونی میباشد؟ 

  قیر مخلوط      3 تا 5 کیلوگرم
  قیرشل       1 تا 3 کیلوگرم 
  قیرسفت      1 تا 2 کیلوگرم
  قیر کارتونی      1 تا 1.5 کیلوگرم

انواع قیر مناسب برای قیرگونی شامل سه نوع قیر الف: قیر شل 60/70   ب- قیر مخلوط 85/25  ج- قیر سفت 90/15 (پاسارگاد و نفت جی) که هر کدام بنا به سطح قیرگونی مورد نظر درهر مترمربع از 1 تا 3 کیلوگرم قیر مناسب قیرگونی مورد استفاده قرار میگیرند.
انواع قیر مناسب برای قیرگونی شامل:
1- قیر شل 60/70 بشکه ای با درجه نفوذ 60 تا 70 صدم میلیمتر و نقطه نرمی 49 تا 56 درجه سانتی گراد
2- قیر مخلوط 85/25 بشکه ای با درجه نفوذ 20 تا 25 صدم میلیمتر و نقطه نرمی 80 تا 85 درجه سانتی گراد
3-قیر سفت 90/15 بشکه و کارتونی با درجه نفوذ 10 تا 15 صدم میلیمتر و نقطه نرمی 115 تا 110 درجه سانتی گراد 

درباره نویسنده

مدیریت editor

دیدگاه‌ها بسته شده اند.
09123455019