قیمت قیر امولسیون crs و css

توسطمدیریت

قیمت قیر امولسیون crs و css

قیر امولسیون CRS که “Cationic Rapid Setting Emulsion” است، نوعی قیر امولسیونی است.
قیر امولسیون تند شکن (زود شکن) از نوع کاتیونیک است، به این معنی که برای تولید آن از یون‌های مثبت بار دار استفاده می‌شود.
قیمت قیر امولسیون CRS زودشکن کاتیونیک با سرعت تبخیر بالا و یون مثبت باردار هر کیلو 11.000 تومان و قیمت قیر امولسیون CSS کند شکن با سرعت تبخیر کم با یون مثبت 11.500 تومان در هر کیلو درب کارخانه تهران میباشد.
قیر امولسیون
CRS زودشکن (تندشکن) دارای سرعت تبخیر سریع است که به معنی این است که در مدت زمانی که این نوع از قیر به سطح راه پاشیده شود، زودتر از حالت مایع به حالت جامد تبدیل می‌شود.

قیر امولسیون CSS مخفف عبارت “Cationic Slow Setting Emulsion” است که قیرهای امولسیون دیرشکن میباشد.
قیر امولسیون دیر شکن (کند شکن) CSS نیز از نوع کاتیونیک است، به این معنی که برای تولید آن از یون‌های مثبت باردار استفاده می‌گردد.

قیر امولسیون CSS کن شکن دارای سرعت تبخیر کند و آهسته است، به این معنی که زمانی که این نوع از قیر به سطح جاده پاشیده شود، به طور آهسته تری به حالت جامد تبدیل می‌شود. از قیر امولسیون CSS در پوشش روسازی و سدسازی به دلیل داشتن زمان تبخیر کند و افزایش مقاومت در برابر آب استفاده می‌شود.

درباره نویسنده

مدیریت editor

دیدگاه‌ها بسته شده اند.
09123455019