قیمت قیر شل و سفت

توسطمدیریت

قیمت قیر شل و سفت

لیست قیمت قیر شل و سفت: قیمت قیر سفت و شل بشکه ای چقدر است؟ قیر شل همان قیر 60/70 و قیر سفت همان قیر 10/20 یا قیر 90/15 میباشد که اغلب از قیر شل و سفت در مصارف ساختمانی و بصورت بشکه ای استفاده میگردد و با توجه به افزایش ساختمان سازی و رونق عایقکاری ساختمان قیمت قیر شل بشکه ای 60.70 و قیر سفت بشکه ای 90.15 در حال افزایش میباشد.
قیرکاران و عایقکاران سنتی در گذشته با مخلوط کردن قیر شل و سفت که بصورت تجربی انجام میگرفت اقدام به ساخت قیری بنام قیر مخلوط مینمودند که البته این کار بصورت دقیق انجام نمیگرفته ولی امروزه پالایشگاه قیر تهران پاسارگاد با ابزارهای دقیق آزمایشگاهی اقدام به تولید قیر مخلوط یا همان قیر 85/25 استاندارد نموده که کیفیت قیر عایقکاری را تضمین مینماید که این امر یعنی فروش قیر شل و سفت که در قدیم به آن میگفتند ولی امروزه قیرکار با تجربه از قیر استاندارد مخلوط شده استفاده میکند. 

درباره نویسنده

مدیریت editor

دیدگاه‌ها بسته شده اند.