قیمت قیر مخلوط بشکه ای

توسطمدیریت

قیمت قیر مخلوط بشکه ای

قیمت قیر مخلوط بشکه ای پاسارگاد تهران و نفت جی وزن 180 کیلویی به ابعاد 100×50 سانتی متر قیر مخلوط 85/25 ساختمانی صادراتی استاندارد ASTM هر بشکه 3.300.000 تومان میباشد. قیمت قیر شل بشکه ای 60/70 استاندارد AASHTO ساختمانی ایزوگام و آسفالت پلیمری هر بشکه 3.200.000 تومان میباشد.

  قیرمخلوط بشکه      

     3.200.000 الی 3.300.000 تومان  

  قیر شل بشکه     

     3.150.000 الی 3.250.000 تومان  

  قیر سفت بشکه      

     3.500.000 الی 3.550.000 تومان  

  قیرکارتونی      

     170.000 الی 180.000 تومان


قیمت قیر مخلوط بشکه ای پاسارگاد تهران و نفت جی 85/25 پلمپ صادراتی، بشکه 180 کیلویی قیر مخلوط 2.900.000 داخلی و 2.950.000 تومان صادراتی هر بشکه قیر ساختمانی میباشد.

آنالیز قیمت قیر مخلوط بشکه ای 85/25 پاسارگاد و نفت جی در بشکه 185 و 220 لیتری

1- قیمت قیر مخلوط 85 25 بشکه ای پلمپ پاسارگاد، وزن 180 کیلویی صادراتی 3.300.000 تومان
قیر بشکه ای مخلوط مظروف شده در بشکه های 185 کیلویی پلمپ شرکت نفت پاسارگاد

2- قیمت قیر مخلوط 85/25 بشکه ای رنگی پاسارگاد ظرفیت 220 لیتری روغنی 3.250.000 تومان
قیر بشکه ای مخلوط پاسارگاد مظروف شده در بشکه های 220 لیتری روغنی مستعمل

درباره نویسنده

مدیریت editor

دیدگاه‌ها بسته شده اند.
09123455019