قیمت قیر مخلوط بشکه ای

توسطمدیریت

قیمت قیر مخلوط بشکه ای

دسترسی به قیمت قیر مخلوط بشکه ای شرکت نفت پاسارگاد که در دو نوع قیر مخلوط بشکه ای پلمپ پاسارگاد و قیر بشکه ای مخلوط رنگی پاسارگاد 

  قیرمخلوط بشکه ای      

     2.200.000  الی 2.250.000 تومان  

  قیر شل بشکه ای      

    2.200.000  الی 2.250.000 تومان  

  قیر سفت بشکه ای      

     2.300.000  الی 2.350.000 تومان  

  قیر سفت کارتونی      

     140.000  الی 150.000 تومان

 

آنالیز قیمت قیر مخلوط بشکه ای 85/25 پاسارگاد در بشکه 185 و 220 لیتری

1- قیمت قیر مخلوط بشکه ای پلمپ پاسارگاد در قیر بشکه ای 185 کیلویی صادراتی
قیر مخلوط مظروف شده در بشکه های 185 کیلویی پلمپ شرکت نفت پاسارگاد

2- قیمت قیر مخلوط بشکه ای رنگی پاسارگاد در قیر بشکه ای 220 لیتری روغنی
قیر مخلوط خالص پاسارگاد مظروف شده در بشکه های 220 لیتری روغنی

درباره نویسنده

مدیریت editor

دیدگاه‌ها بسته شده اند.