قیمت قیر مخلوط بشکه ای

توسطمدیریت

قیمت قیر مخلوط بشکه ای

قیمت قیرمخلوط بشکه ای 85/25 پاسارگاد در تهران 2.950.000 تومان، قیمت قیر بشکه ای مخلوط صادراتی امروز ASTM هر بشکه 3.050.000 تومان، قیمت قیر ساختمانی بشکه ای شل 60/70 استاندارد AASHTO مخصوص ایزوگام و آسفالت پلیمری، قیمت قیر بشکه 220 لیتری 3.150.000 تومان میباشد.

  قیرمخلوط بشکه      

     3.050.000 الی 3.100.000 تومان  

  قیر شل بشکه     

     3.000.000 الی 3.050.000 تومان  

  قیر سفت بشکه      

     3.100.000 الی 3.150.000 تومان  

  قیرکارتونی      

     170.000 الی 180.000 تومان

قیمت قیر مخلوط بشکه ای 85/25 صادراتی پاسارگاد در تهران 3.100.000 تومان پلمپ استاندارد ASTM ، قیمت قیر بشکه 220 لیتری مخلوط ساختمانی 2.950.000 تومان و قیمت بشکه قیر ساختمانی پلمپ 3.050.000 تومان نرخ گذاری گردیده است.

1- قیمت قیر مخلوط بشکه ای صادراتی پاسارگاد، قیر بشکه مخلوط ساختمانی صادراتی 3.100.000 تومان
قیر بشکه ای مخلوط مظروف شده در بشکه های 180 کیلویی پلمپ شرکت نفت پاسارگاد

2- قیمت قیر مخلوط 85/25 بشکه ای پاسارگاد بشکه 220 لیتری پلمپ 3.150.000 تومان
قیر بشکه ای مخلوط پاسارگاد مظروف شده در بشکه های 220 لیتری روغنی مستعمل

درباره نویسنده

مدیریت editor

دیدگاه‌ها بسته شده اند.
09123455019