قیمت گونی چتایی درجه ۳

توسطمدیریت

قیمت گونی چتایی درجه ۳

قیمت گونی چتایی درجه ۳ بنگال در تهران به نسبت تراکم بافت گونی و نوع کنف موجود در آن که به آن جوت میگویند، نرخ گذاری میگردد:

  درجه ۱ بنگال

     28.500 تا 29.000 تومان

  درجه ۲ بنگال

     27.800 تا 28.500 تومان

  درجه ۳ بنگال

     22.000 تا 22.500 تومان

  درجه ۳ پاکستان

     20.500 تا 22.000 تومان


قیمت گونی چتایی درجه ۳ یا گونی کنفی بنگال 40×7 قیرگونی با مشخصات عرض 100 سانتیمتر از گیاه کنف با تراکم 28×28 بافته میشود و وزن هر یارد 180 گرم از 20.500 تومان و بنگال 24.000 تومان عرضه میگردد.
نرخ گونی چتایی درجه ۳ در مقام بعد از گونی درجه۲که بهترین گزینه برای قیرگونی کاری است و به لحاظ اقتصادی بودن حدود 20.000 تومان قیمت گذاری میگردد.
ملاک فروش گونی چتایی درجه سه براساس یارد بوده وقیمت گونی چتایی متری محاسبه نمیگردد ، موارد استفاده از گونی چتایی درجه سه برای قیرگونی کاری و عایق کاری،  پوشاندن سطوح بتنی برای حفظ رطوبت، عملیات عمرانی، ساخت گونی جهت بسته بندی پنبه و کاه و سبوس برنج و سبوس گندم میباشد ، این نوع گونی بدلیل قیمت ارزان قیمت بودن انتخاب اول قیرگونی کاران و پیمانکاران عایق کاری میباشد.
قیمت خرید گونی چتایی درجه ۳ در مشهد | قیمت خرید گونی چتایی درجه ۳ در کرج | قیمت گونی چتایی درجه۳ در تبریز | قیمت خرید گونی چتایی درجه ۳ در اصفهان | قیمت خرید گونی چتایی درجه ۳ برای قیرگونی | قیمت خرید گونی چتایی درجه ۳ کرمانشاه | قیمت خرید گونی چتایی درجه ۳ شیراز | قیمت گونی چتایی درجه ۳ در کرمان | قیمت گونی چتایی درجه ۳ در بابل | قیمت گونی چتایی درجه ۳ دررشت | قیمت گونی چتایی درجه ۳ در همدان | خرید گونی چتایی درجه ۳ در قائمشهر | قیمت خرید گونی چتایی درجه ۳ دراردبیل | قیمت خرید گونی چتایی درجه ۳ در گرگان | قیمت خرید گونی چتایی درجه ۳ درزاهدان 

درباره نویسنده

مدیریت editor

دیدگاه‌ها بسته شده اند.
09123455019