قیمت گونی کنفی برای قیرگونی

توسطمدیریت

قیمت گونی کنفی برای قیرگونی

گونی کنفی برای قیرگونی بعلت دارا بودن خاصیت نخ کنفی، قابلیت جذب کامل مایعات درخود و جذب بالای قیر در گونی کنفی چتایی و اختلاط با قیر داغ، بعنوان افزایش قدرت قیرگونی استفاده میگردد:

  درجه یک بنگال      27.500 تا 28.000 تومان
  درجه دو بنگال      26.800 تا 27.500 تومان
  درجه سه پاکستان      21.000 تا 21.500 تومان
  درجه سه بنگال      22.500 تا 23.500 تومان

قیمت گونی کنفی برای قیرگونی درجه دو 45×9 بنگال عرض 117cm با نرخ 27.500 تومان و درجه سه 40×7 بنگال عرض 100cm از قرار 23.500 تومان قیمت گذاری میگردد.
استفاده از گونی کنفی در قیرگونی، به مانند استفاده از میلگرد در بتن آرمه جهت مسلح کردن بتن میباشد چون همانطوری که میلگرد در بتن نقش مسلح کننده بتن را درافزایش قدرت تحمل فشار را داشته، گونی چتایی نیز در قیرگونی نقش تثبیت بافت وافزایش تحمل فشاردر قیرگونی را دارد.

درباره نویسنده

مدیریت editor

دیدگاه‌ها بسته شده اند.
09123455019