مصرف قیر در هر متر مربع

توسطمدیریت

مصرف قیر در هر متر مربع

میزان قیر مصرفی در قیرگونی و اینکه بدانیم درهر متر مربع چقدر قیر مصرف میشود، باید به جداول زیر توجه کنیم:

  قیر مخلوط      3 تا 5 کیلوگرم
  قیرشل       1 تا 3 کیلوگرم 
  قیرسفت      1 تا 2 کیلوگرم
  قیر کارتونی      1 تا 1.5 کیلوگرم

مصرف قیر در هر مترمربع قیرگونی ساختمان نوساز با شیب 1 تا 5 درصد برای قیرگونی دولا یه از 3.000 تا 5.000 کیلوگرم و مقدار مصرف قیر برای قیرگونی یک لا یه از 1.000 تا 1.500 کیلوگرم و میزان مصرف قیر زیر ایزوگام در هر مترمربع حدود 1.000 کیلوگرم میباشد.
میزان مصرف قیر در هر یک متر مربع سطح که قبلا قیرگونی شده و دارای شیب 1 تا 10 درصد میباشد برابر 1.000 تا 3.000 کیلوگرم قیر شل 60/70 یا قیر مخلوط 85/25 جهت قیرگونی میباشد.

البته میزان مصرف قیر در هر متر مربع سطحی که میخواهیم عایقکاری قیرگونی یا ایزولاسیون انجام دهیم به پارامترهایی از قبیل نوع گرید قیر (قیر پرایمر، قیر 60/70، قیر 85/25) و نوع گونی یا ایزوگام مصرفی و نوع و شیب سطح مورد نظر که قصد انجام عایقکاری، قیرگونی و یا ایزوگام را داریم، تعیین کننده نهایی خواهد بود و جهت انجام این عمل باید با متخصصین عایقکار مشورت نمود.

درباره نویسنده

مدیریت editor

دیدگاه‌ها بسته شده اند.
09123455019