مقدار قیر در قیرگونی

توسطمدیریت

مقدار قیر در قیرگونی

جهت تعیین میزان قیر مصرفی در قیرگونی و عایقکاری ساختمان بستگی به محلی که میخواهیم قیر گونی انجام دهیم، میزان قیر مصرفی تعیین میگردد.

       قیر شل       از 1.000 تا 2.000 کیلوگرم
       قیر سفت         از 1.500 تا 2.500 کیلوگرم   
       قیر مخلوط       از 2.000 تا 3.000 کیلوگرم
       قیر پرایمر       از 1.000 تا 1.500 کیلوگرم


میزان قیر مصرفی جهت قیر گونی ساختمان های نوساز که از نوع قیر 60/70 و 85/25 و قیر سفت و پرایمر میباشد از 1.500 کیلوگرم 4.000 کیلوگرم میباشد.
مصرف قیر در هر متر مربع ساختمان نوساز از قرار 2.500 تا 4.000 کیلوگرم در متر مربع میباشد و جهت اینکه بدانیم میزان پوشش هر بشکه قیر چند متر مربع است باید بدانیم هر 1 کیلوگرم قیر 60/70 و 85/25 مقدار 30 سانتی مترمربع را تحت پوشش خود قرار میدهد.
جهت اجرا و نصب ایزوگام باید به سطح مورد نظر قیر از نوع 60/70 یا پرایمر اندوده کرد و میزان قیر مصرفی (مقدار قیر زیر ایزوگام) به مقدار 1/000 یک کیلوگرم در مترمربع میباشد.
با میزان قیر مورد مصرف در محل هایی که قبلا قیرگونی انجام شده است، فرق دارد و مقدار قیر مورد نیاز در ساختمان نوساز تقریبا دو برابر مناطق دیگر میباشد.

جهت محاسبه میزان قیر مصرفی در مناطق نوساز باید متراژ کل را ضربدر 3.000 تا 4.000 کیلوگرم نموده و جهت تعیین میزان قیر در مناطقی که قبلا عایق کاری شده است و اگر جهت تعمیر و ترمیم قیرگونی باشد، باید متراژ کل مورد نظر را ضربدر 1.500 تا 3.000 کیلوگرم نمود.

درباره نویسنده

مدیریت editor

دیدگاه‌ها بسته شده اند.
09123455019