تولید محصولات

توسطمدیریت

کارخانه تولید قیر

کارخانه تولید قیر | کارخانه تولید قیر در تهران | طراحی و ساخت کارخانه تولید قیر

کارخانه تولید قیر و کارخانجات تولید قیردرتهران که بزرگترین کارخانه تولید قیر درتهران شرکت نفت پاسارگاد میباشد که در سال 1380 شمسی در جنوب تهران آغاز بکار تولید قیر نمود و البته کارخانه های تولید قیر خصوصی زیادی در تهران مشغول به تولید قیر میباشند که اکثرا قیر را به روش های تولید قیر سنتی انجام میدهند، یکی دیگر از شهرهایی که کارخانه تولید قیر زیادی درآن مشغول به تولید قیر میباشند شهر اصفهان میباشد که یکی از بزرگترین کارخانه تولید قیر خاورمیانه یعنی کارخانه تولید قیر نفت جی اصفهان میباشد البته کارخانه های مطرح خصوصی تولید قیر اکثرا در استان اصفهان میباشند که تولید قیر را بروش جدید پیوسته یا Continuous bitumen mass production انجام میدهند و بندرعباس واقع در جنوب ایران نیز قطب کارخانه تولید قیر در ایران میباشد که بزرگترین کارخانه تولید قیر در آن شرکت نفت تولید قیر پاسارگاد بندرعباس میباشد. کارخانه تولیدی قیر در مشهد | کارخانه تولید قیر در اصفهان | کارخانه تولید قیر در بندرعباس | کارخانه قیر تهران

توسطdirector

تولید قیر

تولید قیر | روش تولید قیر | فرایند تولید قیر | خط تولید قیر | مواد اولیه تولید قیر

تولید قیر، روش تولید قیر، قیرکه موارد مصرف فراوانی در صنعت و راهسازی دارد به دو روش تولید می‌شود که در روش اول فرایند تولید قیر بنام اجرای مستقیم تولید قیربوده که در این روش بعد ازهدایت وکیوم باتوم که مواد اولیه تولید قیرمیباشد به برجهای تولید قیرو توسط دمیدن هوای گرم و ایجاد گرما در مخازن تولید قیر صورت میگیرد، انواع قیر تولید میگردد که این روش تولید قیر براساس فرایند دوره ای یا مقطعی تولید قیر Batch Process  انجام میگیرد به این روش تولید قیر مقطعی یا batch میگویند که قدیمی ترین روش تولید قیر میباشد، روش جدیدتر یا روش امروزی تولید قیرکه روش ادامه دار یا continuous نام دارد که این روش براساس روش کانتینیوس یا ادامه دار نسبت به روش اول جدیدتربوده و قیرتولیدی از این روش دارای کیفیت بهتری میباشد روش کار تولید کانتینیوس بر این اساس است که وکیوم باتوم موجود در مخازن بزرگ دپو شده و وارد مدار تولید قیر گردیده و این مدار همیشه در حال تولید است و فقط هر چند ماه یکبار برای سرویس و بازسازی خط تولید قیر، خط تولید قیررا خاموش میکنند. تولید قیر پلیمری | تولید قیر از مازوت | تولیدکننده قیر


09123455019