آرشیو تگها: "بازار بورس قیر"

توسطمدیریت

بازار فروش قیر

بازار فروش قیر ایران بصورت عمده شرکت نفت جی و شرکت نفت پاسارگاد میباشد،ایران ششمین تولید کننده  قیر جهان است. شرکت های بی شماری در خاورمیانه در تولید قیر وجود دارند و آنها از نفت خام استخراج شده برای تولید قیر استفاده می کنند. شرکت هایی مانند “جِی اویل” شرکت قیر جی اصفهان، شرکت نفت پاسارگاد (POCو غیره در کنار بیش از 370 پالایشگاه برای تولید قیرهای مختلف کار می کنند.
خاورمیانه به عنوان بازار اصلی قیر فروش قیر جهان قیرهای تولیدی خود را در تمام رده ها به صورت عمده و محموله های کانتینری از طریق بندر “جبل علی” به سراسر دنیا صادر می کند. میزان صادرات خاورمیانه 5 میلیون تن برآورد شده است. خوب است بدانید که در برخی ایالت های هند، دولت فقط انواع خاصی از قیر ( جی یا پاسارگاد) را از پیمانکاران قبول می کند.