آرشیو تگها: "ترکیبات تشکیل‌ دهنده نفت کوره"

توسطمدیریت

مشخصات نفت کوره

مشخصات نفت کوره از لحاظ ظاهری ماده ای به غلظت عسل و مخلوط زرد تا قهوه‌ای تیره مایل به سیاه میباشد که در فرآیندهای مختلف پالایش نفت خام به تولید می‌رسد. نفت کوره به طور معمول بویی در حدود نفت سفید دارد و دارای قابلیت اشتعال‌پذیری پایین میباشد.
آنالیز نفت کوره که به دو نوع 380 و 180 تقسیم میگردد که این اعداد نشانگر میزان ویسکوزیته نفت کوره میباشد:
380 IFO – مازوت متوسط با حداکثر ویسکوزیته 380( گوگرد >5.3.)٪ fuel oil 380: . Density:0.9700 . Viscosity:333.7 . Flash point:150 . Sulphur:4.19 . water:0.05
180 IFO – مازوت متوسط با حداکثر ویسکوزیته 180( گوگرد >5.3.O – روغن دیزل دریایی.
MGO – گازوئیل دریایی.
ترکیبات تشکیل‌ دهنده نفت کوره شامل هیدروکربن‌های آلیفاتیک همچون آلکان‌ها و آلکن‌ها و همچنین آروماتیک‌ها هستند. ترکیب دقیق عناصر تشکیل دهنده نفت کوره بسته به نوع پالایش و منبع استخراج متفاوت خواهد بود. این ترکیب حتی بعد از استخراج و در اثر هوازدگی و فعالیت‌های باکتری‌ها نیز دچار تغییر می‌شود. لازم به ذکر است که درصدهای پایینی از گوگرد، نیتروژن و اکسیژن نیز در ترکیبات نفت کوره وجود دارد و بر اساس همین تفاوت‌ها و همچنین تفاوت در بازه نقطه جوش و مواد افزودنی، این نفت به دسته‌ بندی‌های مختلفی تقسیم می‌شود.

 

09123455019