آرشیو تگها: "خرید حلب 17 کیلویی قیر"

توسطمدیریت

حلب 17 کیلویی (قیر)

حلب 17 کیلویی قیر و خریدار حلب 17 کیلویی قیر شرکت قیر تهران پاسارگاد جهت مظروف قیر در حلب 17 کیلویی قیر نیاز به خرید حلب 17 کیلویی دارد، خریدار عمده حلب 17 کیلویی قیر میباشد.
در مقادیر کم که نیاز به استفاده از قیر میباشد معمولا عرضه قیر در ظروف حلبی 17 کیلویی قیر انجام میگردد.
معمولا برای عرضه و فروش قیر حلب 17 کیلویی از ظروف حلبی 17 کیلویی مستعمل استفاده میگردد و لذا جهت فروش حلب 17 کیلویی با مشاورین شرکت قیر تهران پاسارگاد تماس حاصل فرمایید.