آرشیو تگها: "خرید فروش قیر صادراتی پاسارگاد"

توسطمدیریت

خرید فروش قیر پاسارگاد

فروش قیر پاسارگاد ( قیر فروشی تهران پاسارگاد ) روش های فروش خرید قیر پاسارگاد ، بدلیل کیفیت و ارزش خرید بالای قیرهای تولیدی شرکت پاسارگاد (قیر فله ای پاسارگاد)، همواره خریداران قیر بدنبال خرید قیر از این شرکت میباشند چون قیرهای تولیدی شرکت نفت پاسارگاد الف- خرید فروش قیر فله ای پاسارگاد ب- خرید فروش قیر بشکه ای پاسارگاد میباشد، به دو صورت زیر انجام میگیرد: 1 – خرید و فروش قیر بشکه ای پاسارگاد 2 – خرید و فروش قیر صادراتی پاسارگاد که در هر دو مورد خریدار قیر باید از طریق بورس کالا و یا خرید قیر پاسارگاد از بازارآزاد اقدام کند، در روش اول خریدار بطور مستقیم قیر مورد نیاز خود را از بورس کالا خریداری میکند و بعد از پرداخت مبلغ 9% ارزش افزوده (در مورد خرید قیر داخلی) مراحل خرید قیر پاسارگاد را تکمیل نموده و بار قیر را تحویل میگیرد و در مواردی که خریدار قیر نیاز به خرید قیر بشکه ای پاسارگاد و یا نیاز به خرید قیر ساختمانی پاسارگاد را دارد باید به نمایندگی فروش قیر پاسارگاد مراجعه کرده و با دادن درخواست خرید به شرکت تهران پاسارگاد اقدام به خرید و تحویل کالا نماید. نمایندگی فروش قیر پاسارگاد | نمایندگی مجاز فروش قیر پاسارگاد | خرید فروش قیر ساختمانی پاسارگاد | خرید فروش قیر صادراتی پاسارگاد | و معرفی مراکز نمایندگی خرید و فروش قیر شرکت نفت پاسارگاد ایران | نمایندگی خرید قیر پاسارگاد

09123455019