آرشیو تگها: "خرید قیر برای قیرگونی"

توسطمدیریت

قیمت قیر برای قیرگونی

لیست قیمت قیر برای انجام قیرگونی (مخصوص قیرگونی ساختمانی) شرکت تهران پاسارگاد:
قیمت قیر بشکه ای 85/25 شرکت پاسارگاد تهران وزن 185 کیلو 1.800.000 تومان
قیمت خرید فروش قیر برای قیرگونی شرکت نفت جی 85/25 فله هر تن: 8.300.000 تومان
قیمت قیر بشکه ای 60/70 پاسارگاد وزن 185 کیلو 1.830.000 تومان
قیمت قیر کارتنی 90/15 و 10/20 وزن 10 کیلویی 85.000 تومان
قیمت قیر فله ای 85/25 پاسارگاد تهران هر تن: 8.200.000 تومان

09123455019