آرشیو تگها: "خرید قیر شل 60.70 در بازار آزاد"

توسطمدیریت

خرید قیر شل 60.70

خرید قیر شل 60.70 در بورس کالای ایران امکان پذیر میباشد که به دو صورت الف) قیمت خرید قیر شل 60/70 بصورت فله ب) قیمت خرید قیر شل 60/70 بصورت بشکه شده که خود میتواند به دو صورت 1. خرید قیر شل 60.70 داخلی 2. خرید قیر شل 60/70 صادراتی باشد.
ولی بعضی از خریداران قیر به علت نداشتن مدارک و مجوز خرید قیر شل از بورس کالا، درخواست خرید قیر شل که همان قیر 60/70 است، بصورت بازار آزاد مینمایند که شرکت قیر تهران پاسارگاد اقدام به فروش قیر شل 60/70 بصورت آزاد نموده و با فاکتور رسمی به مشتریان خرید قیر عرضه مینماید.
جهت خرید قیر شل 60/70 پاسارگاد و یا خرید قیر شل 60/70 نفت جی با مشاورین فروش شرکت قیر تهران پاسارگاد تماس حاصل فرمایید.