آرشیو تگها: "خرید قیر شل 60.70 پاسارگاد"

توسطمدیریت

خرید قیر شل

فروش خرید قیر شل 60.70 فله ای و صادراتی HS 27132000 از بورس کالای ایران و بازار آزاد

خرید قیر شل 60/70 شرکت پاسارگاد و نفت جی در بورس کالای ایران به دو صورت امکان پذیر میباشد:
الف)  خرید قیر شل 60/70 بصورت فله ای
ب)  خرید قیر شل 60/70 بصورت بشکه شده داخلی و صادراتی شرکت نفت پاسارگاد و نفت جی استاندارد SGS بر اساس هر تن 1000 کیلوگرم به نرخ روز 12.500.000 تومان میباشد.
خریداران قیر شل 60.70 به علت نداشتن مدارک خرید قیر شل از بورس کالا، درخواست خرید قیر شل که همان قیر 60/70 است، بصورت بازار آزاد مینمایند که شرکت قیر تهران پاسارگاد اقدام به فروش قیر شل 60/70 بصورت آزاد نموده و با فاکتور رسمی به مشتریان خرید قیر عرضه مینماید.
جهت خرید قیر شل 60/70 پاسارگاد و یا خرید قیر شل 60/70 نفت جی با مشاورین فروش شرکت قیر تهران پاسارگاد تماس حاصل فرمایید. 

09123455019