آرشیو تگها: "خرید مجوز قیر"

توسطمدیریت

مجوز صادرات قیر

قیمت خرید مجوز قیر صادراتی قیر 60/70 و 80/100 و قیر کارتنی 10/20 و 90/15 :

  مجوز قیر 70/60

     2.000.000 الی 2.500.000 تومان

  مجوز قیر 100/80

     2.000.000 الی 2.300.000 تومان

  مجوز قیر 20/10

     2.300.000 الی 2800.000 تومان

  مجوز قیر 15/90

     2.400.000 الی 2.600.000 تومان


مجوز صادرات قیر یعنی اجازه صادرات قیر بشکه ای یا فله ای 60/70 ، 80/100 از مرزهای قانونی کشور با تعهد ارزی براساس هر تن (1000 کیلوگرم) 2.200.000 تومان قیمت مجوز صادرات قیر میباشد.
مجتمع فرآوری مواد نفتی تهران پاسارگاد پالایشگاه تولید و صادرات قیر آماده ارائه انواع قیر و فروش مجوز قیر صادراتی 60 70، 85.100 ، 90.15 و قیر کارتنی 10.20 صادراتی با ارزانترین قیمت مجوز صادراتی قیر پاسارگاد و نفت جی میباشد.
قیمت خرید فروش مجوز قیر صادراتی پاسارگاد و نفت جی 60/70، 85.100، مجوز قیر کارتنی 90/15  از گمرک بندرعباس، اصفهان، دوغارون در هر تن 1000 کیلوگرم از 2.200.000 تومان الی 2.900.000 تومان میباشد.

قیمت مجوز صادرات قیر کارتنی 90/15 در بسته بندی 20 کیلویی با ترخیص و تعهد بازگشت ارز 2.700.000 تومان نرخ گذاری میگردد.

09123455019