آرشیو تگها: "شرکتهای تولید قیر"

توسطمدیریت

شرکت تولید قیر

شرکت تولید قیر | شرکت تولید قیر تهران پاسارگاد | شرکتهای تولید قیر | لیست شرکتهای تولیدکننده قیر | شرکت تولیدکننده قیر | تولید قیر در ایران

شرکت تولید قیر، شرکت تولید قیر تهران پاسارگاد بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده قیر در ایران، شرکت های تولید قیر درایران که به دو شرکت بزرگ تولیدکننده قیرمربوط میشود الف- شرکت نفت پاسارگاد ب- شرکت نفت جی اصفهان شرکت نفت پاسارگاد که یکی ازاصلی‌ترین تولیدکنندگان قیردرکشورجمهوری اسلامی ایران میباشد و در رتبه بعدی شرکت نفت جی اصفهان میباشد، البته شرکتهای تولیدکننده قیر زیادی در ایران به تولید قیر مشغول هستند که بصورت خصوصی مشغول به تولید قیر میباشند و اکثرا تولید قیر شرکتهای خصوصی بصورت Batch میباشد که یک سیستم قدیمی میباشد واز لحاظ کیفیت و کمیت محصولات تولیدی آنها به کیفیت و کمیت قیر تولیدی دوشرکت نفت پاسارگاد و نفت جی نمیرسند.
شرکتهای تولیدکننده قیرکه در تمامی نقاط ایران پراکنده میباشند، اغلب قیرهای مورد مصارف داخلی و قیرهای مورد مصرف داخلی را تولید میکنند و از قیرهای تولیدی این شرکتها میتوان به تولید قیر 60.70، تولید قیر 85.100 ، تولید قیر 90.15 اشاره کرد.