آرشیو تگها: "شرکت تولیدی قیر"

توسطمدیریت

شرکت های تولید فروش قیر

شرکت های تولید و فروش قیر تهران پاسارگاد بزرگترین تولید کننده قیر شرکتی پاسارگاد تهران و صادر کننده قیر درایران، شرکت های تولید قیر در ایران که به دو شرکت بزرگ تولید کننده قیر مربوط میشود الف- شرکت نفت پاسارگاد ب- شرکت نفت جی اصفهان شرکت نفت پاسارگاد که یکی از اصلی‌ ترین تولید کنندگان قیر در کشور جمهوری اسلامی ایران میباشد و در رتبه بعدی شرکت نفت جی اصفهان میباشد، البته شرکتهای تولید کننده قیر زیادی در ایران به تولید قیر مشغول هستند که بصورت خصوصی مشغول به تولید قیر میباشند و اکثرا تولید قیر شرکتهای خصوصی بصورت Batch میباشد که یک سیستم قدیمی میباشد و از لحاظ کیفیت و کمیت محصولات تولیدی آنها به کیفیت و کمیت قیر شرکتی تولیدی دو شرکت نفت پاسارگاد و نفت جی نمیرسند.
شرکت های فروش قیر تولید کننده قیر شرکتی که در تمامی نقاط ایران پراکنده میباشند، اغلب قیرهای مورد مصارف داخلی و قیرهای مورد مصرف داخلی را تولید میکنند و از قیرهای تولیدی این شرکتها میتوان به تولید قیر 60.70، تولید قیر 85.100 ، تولید قیر 90.15 اشاره کرد.
شرکت تولید قیر | تولید قیر شرکتی تهران پاسارگاد | شرکتهای تولید قیر | لیست شرکتهای تولید کننده قیر | شرکت تولیدکننده قیر | تولید قیر در ایران

09123455019