آرشیو تگها: "فروش عمده قیر ساختمان"

توسطمدیریت

قیر ساختمان

قیر ساختمان و معرفی انواع قیر ساختمانی مورد مصرف درعایقکاری و قیرگونی ساختمان، از انواع قیر تولید شده در پالایشگاه که دارای درجه نرمی (softening point) مختلفی میباشند قیر دارای درجه نرمی 60.70 را قیر شل و قیر دارای درجه نرمی 85.25 را قیر مخلوط مینامند که اغلب مصارف قیر ساختمان از این دو نوع قیر میباشد و از میان قیرهای ساختمانی (قیر بشکه ای ساختمان) که توسط شرکت های مختلف تولید میگردد، قیر ساختمانی پاسارگاد دارای کیفیت برتر از لحاظ پوشش دهی قیرگونی و کیفیت و طول عمر بیشتر میباشد.
فروش قیر ساختمان | قیر بشکه ای ساختمان | قیمت قیر ساختمان | قیمت قیر ساختمان در تهران | فروش عمده قیر ساختمان