آرشیو تگها: "فروش قیر شل و سفت"

توسطمدیریت

قیمت قیر سفت شل

قیمت امروز قیر سفت بشکه ای 10/20 (قیر خشک) و لیست قیمت قیر سفت کارتونی 115/15 پاسارگاد تهران بشرح زیر میباشد.

  قیرمخلوط بشکه ای            3.050.000 الی 3.100.000 تومان  
  قیر شل بشکه ای            3.000.000 الی 3.050.000 تومان  
  قیر سفت بشکه ای            3.300.000 الی 3.350.000 تومان  
  قیر سفت کارتونی            170.000 الی 180.000 تومان


قیمت قیر سفت 90/15 پاسارگاد و نفت جی، قیر خشک بشکه ای 220 لیتری صادراتی مرغوب 3.250.000 تومان درهر بشکه قیر میباشد.
قیمت قیر شل بشکه ای 60/70 پاسارگاد تهران و نفت جی، نرخ قیر شل بشکه 220 لیتری 3.050.000 تومان در هر بشکه قیر ساختمانی میباشد.
قیمت قیر شل سفت، قیر 60/70 و 90/15 قیمت قیر سفت که همان قیر 10/20 یا قیر 90/15 میباشد و اغلب از قیر شل و سفت در مصارف ساختمانی و بصورت بشکه ای استفاده میگردد و با توجه به افزایش ساختمان سازی و رونق عایقکاری ساختمان قیمت قیر شل بشکه ای 60.70 و قیر سفت بشکه ای 90.15 در حال افزایش میباشد.
قیرکاران و عایقکاران سنتی در گذشته با مخلوط کردن قیر شل و سفت که بصورت تجربی انجام میگرفت اقدام به ساخت قیری بنام قیر مخلوط مینمودند که البته این کار بصورت دقیق انجام نمیگرفته ولی امروزه پالایشگاه قیر تهران پاسارگاد با ابزارهای دقیق آزمایشگاهی اقدام به تولید قیر مخلوط و سفت که همان قیر سفت استاندارد 90/15 پاسارگاد نموده که کیفیت قیر عایقکاری را تضمین مینماید که این امر یعنی فروش قیر شل و سفت که در قدیم به آن میگفتند ولی امروزه قیرکار با تجربه از قیر استاندارد مخلوط شده استفاده میکند. 

09123455019