آرشیو تگها: "فروش قیر شل و سفت"

توسطمدیریت

قیمت قیر سفت شل

قیمت قیر سفت 90/15 فله ای خالص و قیر سفت بشکه ای 10/20 (قیر خشک) و لیست قیمت قیر سفت کارتونی 115/15 پاسارگاد تهران قیمت بروز قیر سفت بشکه ای پاسارگاد چقدر است؟

 سفت بشکه ای   2.350.000 تومان
 قیر فله ای کیلو  10.500 تومان
 کارتن 10kg  150.000 تومان
 کارتونیkg20    300.000 تومان

قیمت قیر سفت بر پایه قیمت وکیوم باتوم در بورس میباشد قیمت قیر شل که همان قیر 60/70 و قیمت قیر سفت که همان قیر 10/20 یا قیر 90/15 میباشد و اغلب از قیر شل و سفت در مصارف ساختمانی و بصورت بشکه ای استفاده میگردد و با توجه به افزایش ساختمان سازی و رونق عایقکاری ساختمان قیمت قیر شل بشکه ای 60.70 و قیر سفت بشکه ای 90.15 در حال افزایش میباشد.
قیرکاران و عایقکاران سنتی در گذشته با مخلوط کردن قیر شل و سفت که بصورت تجربی انجام میگرفت اقدام به ساخت قیری بنام قیر مخلوط مینمودند که البته این کار بصورت دقیق انجام نمیگرفته ولی امروزه پالایشگاه قیر تهران پاسارگاد با ابزارهای دقیق آزمایشگاهی اقدام به تولید قیر مخلوط و سفت که همان قیر سفت استاندارد 90/15 پاسارگاد نموده که کیفیت قیر عایقکاری را تضمین مینماید که این امر یعنی فروش قیر شل و سفت که در قدیم به آن میگفتند ولی امروزه قیرکار با تجربه از قیر استاندارد مخلوط شده استفاده میکند.