آرشیو تگها: "فروش قیر 15/115"

توسطمدیریت

قیمت قیر 15/115

لیست قیمت فروش قیر 115.15 در کارتن 10 کیلو و 20 کیلویی هر کیلو 12.500 تومان میباشد و قیر 115/15 بر پایه قیر نفتی است که از دمیدن قیر 60/70 توسط هوای گرم ساخته می شود واکسیده ترین عیار قابل استفاده قیر، قیر 115/15 است.
قیر 115.15، گرید نیمه جامد اکسید شده قیر نفتی است که در دسته هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای طبقه‌بندی می‌شود که معمولاً برای اهداف مختلف در صنایع ساختمانی استفاده می‌شود. قیمت قیر اکسید شده گروه BS 115/15 که مطابق با استانداردهای ASTM و EN تولید می شود، درهر گریدی قابل عرضه است و با دو عدد برای نشان دادن نقطه نرم شدن و محدوده نفوذ مشخص می شود.