آرشیو تگها: "قیر در ساختمان"

توسطمدیریت

قیمت قیر درجه یک

قیر درجه یک پاسارگاد | قیر در راهسازی | قیر در ساختمان | قیر پالایشگاه و معرفی قیر، قیر چیست؟ قیمت قیر درجه یک ، قیر جسمی سیاه و خمیری شکل میباشد که از شمار زیادی هیدروکربن که به سیستم کواوئید درهم شده اند ساخته شده و دارای گوگرد و اکسیژن هست که با گرما دادن و هوادادن همزمان به مولکول های قیر، شکل فیزیکی قیراز ساختار شل به ساختارسفت و خمیری شکل تب دیل میگردد، قیردرروغنهای معدنی مخصوص مثل تتراکلرید کربن حل میگردد، قیرماده ای چسبنده است و دانه های مخلوط شن وماسه را به همدیگر میچسباند و به همین خاطر است که در ساختن رویه های سیاه آسفالتی مصرف می شود، از خصوصیات مهم قیر این است که آب در قیرنفوذ نمی کند واز این روبا استفاده از قیرقسمتهایی ازساختمان ها را آب بندی می کنند . قیر در راهسازی | قیر در ساختمان | قیر در پالایشگاه

09123455019