آرشیو تگها: "قیر شل و سفت"

توسطمدیریت

قیمت قیر سفت شل

قیمت قیر سفت شل 90/15 و 60/70 فله ای خالص و قیر سفت بشکه ای 10/20 (قیر خشک) و لیست قیمت قیر سفت کارتونی 115/15 پاسارگاد تهران قیمت بروز قیر سفت بشکه ای پاسارگاد چقدر است؟

     قیرمخلوط بشکه ای   2.200.000 الی 2.250.000 تومان
     قیر شل بشکه ای   2.200.000 الی 2.250.000 تومان
     قیر سفت بشکه ای   2.300.000 الی 2.350.000 تومان
     قیر سفت کارتونی   140.000 الی 150.000 تومان


قیمت قیر سفت شل بشکه ای بر پایه قیمت وکیوم باتوم در بورس میباشد قیمت قیر شل سفت، قیر 60/70 و 90/15 قیمت قیر سفت که همان قیر 10/20 یا قیر 90/15 میباشد و اغلب از قیر شل و سفت در مصارف ساختمانی و بصورت بشکه ای استفاده میگردد و با توجه به افزایش ساختمان سازی و رونق عایقکاری ساختمان قیمت قیر شل بشکه ای 60.70 و قیر سفت بشکه ای 90.15 در حال افزایش میباشد.
قیرکاران و عایقکاران سنتی در گذشته با مخلوط کردن قیر شل و سفت که بصورت تجربی انجام میگرفت اقدام به ساخت قیری بنام قیر مخلوط مینمودند که البته این کار بصورت دقیق انجام نمیگرفته ولی امروزه پالایشگاه قیر تهران پاسارگاد با ابزارهای دقیق آزمایشگاهی اقدام به تولید قیر مخلوط و سفت که همان قیر سفت استاندارد 90/15 پاسارگاد نموده که کیفیت قیر عایقکاری را تضمین مینماید که این امر یعنی فروش قیر شل و سفت که در قدیم به آن میگفتند ولی امروزه قیرکار با تجربه از قیر استاندارد مخلوط شده استفاده میکند.