آرشیو تگها: "قیمت بورس قیر 60.70"

توسطمدیریت

قیمت قیر بورس

قیمت قیر بورس و تعیین قیمت قیر بورس ، چگونگی قیمت  فروش قیر در بورس و قیمت قیر نفت جی اصفهان در بورس ، همانطور که میدانیم  قیر پر مصرف ترین ماده نفتی حاصل از تقطیر نفت خام درصنعت ساختمان سازی، صنعت قیرگونی و مصارف راه سازی میباشد، از موارد دیگر مصرف قیر صنعت رنگسازی میباشد و معمولا قیر رنگسازی از نوع قیر 90.15 یا قیر سفت میباشد، قیر ساختمانی که در قیرگونی وعایقکاری سرویس ها وقیرگونی پشت بام و قیرگونی پارکینگ مورد استفاده قرار میگیرد، به دو نوع تقسیم میگردد 1 – قیر شل یا قیر 60.70  2- قیر مخلوط  یا قیر 85.25 میباشد و نیز جهت راه سازی از دو نوع قیر استفاده میگردد که عبارتند از 1- در مناطق گرم و معتدل از قیر شل یا قیر 60.70  2- در مناطق سرد از قیر 85.100 برای تولید آسفالت استفاده میگردد. قیمت قیر 85.100 | قیمت قیر + بورس | قیمت قیر بورس نفت جی | قیمت قیر بورس امروز | قیمت بورس قیر 60.70