آرشیو تگها: "قیمت قیر شرکتی"

توسطمدیریت

قیر شرکتی

لیست قیمت روز قیر شرکتی پاسارگاد تهران را اعلام میدارد:
1 – قیمت قیر شرکتی بشکه پاسارگاد 17.000.000 ریال  شل (60/70) استاندارد  وزن 185 الی 190 کیلو
2 – قیمت قیر بشکه شرکتی پاسارگاد 17.500.000 ریال  مخلوط (85/25) استاندارد  وزن 185 الی 190 کیلو
3 – قیر شرکتی بشکه پاسارگاد قیمت 19.000.000 ریال  سفت (90/15) استاندارد  وزن 185 الی 190 کیلو
4 – قیمت قیر فله  شرکتی پاسارگاد 80.000 ریال  شل (60/70) استاندارد  وزن 1 کیلوگرم
5 – قیر فله شرکتی  پاسارگاد قیمت 85.000 ریال  شل (85/25) استاندارد  وزن 1 کیلو گرم
6 – قیمت قیر کارتن شرکتی  پاسارگاد 900.000  ریال سفت (90/15) استاندارد  وزن 10 الی 10.5 کیلو
7 – قیمت قیر کارتن شرکتی  نفت جی 950.000  ریال سفت (90/15) استاندارد  وزن 10 الی 10.5 کیلو

قیر پر مصرف ترین محصول جهت انجام عایقکاری و ایزولاسیون میباشد و عمده مصارف قیر در راهسازی و صنعت ساختمان میباشد، امروزه تولید کنندگان بسیاری در جهت رفع نیاز خریداران، به تولید قیر روی آورده اند که اکثرا دارای استاندارد های ملی نمیباشند و در همین راستا خریداران همواره بدنبال خرید قیر تولیدی کارخانه های معتبر مانند شرکت پاسارگاد و شرکت نفت جی میباشند و این نوع قیرهای استاندارد به قیر شرکتی معروف میباشند.

09123455019