آرشیو تگها: "قیمت قیر ضایعاتی"

توسطمدیریت

قیر ضایعاتی

قیر ضایعاتی چیست و کاربرد قیر ضایعاتی در صنعت، به انواع قیر که بنا به دلایل کاری و یا سهل انگاری بطور مستقیم توسط  تانکر حمل قیر پالایشگاه به مصرف نرسیده اند قیر ضایعاتی میگویند، ضایعات قیر میتواند به شکل قیر های بازیافتی و یا قیرهایی که در هنگام مظروف سازی در اثر سهل انگاری مسئول مظروف کاری قیر به زمین ریخته باشد و یا قیر که در مخازن هوادهی و حرارت بعللی بیش از میزان مورد نظر حرارت دیده و اکسید شده باشد و از موارد مصرف قیر ضایعاتی میتوان به عنوان مکمل در تولید قیر های پلیمری و یا ساخت روکش های آسفالتی و در تولید عایق های رطوبتی استفاده کرد، از موارد مصرف دیگر قیر های ضایعاتی میتوان به استفاده از آن در تولید ایزوگام اشاره کرد. قیمت قیر ضایعاتی را بنا بر نوع قیر ضایع شده و میزان وجود آشغال در قیر میتوان قیمت گذاری نمود و قیر ضایعات اصفهان به دلیل وجود کارخانجات قیر فراوان در این شهر دارای قیر ضایعاتی بیشتری نسبت به سایر شهر ها میباشد.
شرکت قیر تهران پاسارگاد از کلیه شرکت ها و کارخانجات قیر که دارای قیر ضایعاتی میباشند و یا مزایده کاران که از انبار های متروکه گمرک قیر هایی که به دلایل مختلف صادر نگردیده و مشمول مزایده گردیده اند را از گمرک خریداری نموده اند جهت خرید فروش قیر ضایعاتی آنان دعوت به عمل میاورد و فروشنده قیر ضایعاتی میتواند با مسئولین شرکت تماس حاصل فرمایند.

09123455019