آرشیو تگها: "قیمت قیر نفت جی صادراتی"

توسطمدیریت

قیمت قیر صادراتی نفت جی

قیمت قیر صادراتی نفت جی و تعیین چگونگی قیمت قیر صادراتی شرکت نفت جی در بورس کالا، اصولا قیمت قیر صادراتی در هر کشور توسط سازمان بورس کالا در آن کشور تعیین میگردد و شرکت نفت جی اصفهان در ایران هم از این قائده مستثنی نیست، تمامی شرکت های نفت جی و پاسارگاد که شرکت های دولتی میباشند همه هفته قیرهای تولید شده خود را در بورس کالا به معرض فروش میگذارند و این اطلاعیه عرضه از طریق سازمان بورس کالا و از طریق کارگزاری های معتبر انجام میشود بدین منظور شرکت نفت جی دو نوع عرضه مینماید 1- عرضه قیر داخلی 2- عرضه قیر صادراتی در مورد دوم با توجه به قیمت جهانی نفت خام و قیمت جهانی قیر و با توجه به بازارهای داخلی قیمت قیر صادراتی نفت جی مشخص میگردد و خریدار قیر صادراتی میتواند با توجه به قیمت یر صادراتی نفت جی در بورس کالا اقدام به خرید قیر صادراتی نماید. قیمت قیر نفت جی صادراتی 

09123455019