آرشیو تگها: "قیمت قیر 17 کیلویی"

توسطمدیریت

قیمت قیر حلب 17 کیلویی

قیمت قیر حلب 17 کیلویی پاسارگاد در تهران ظرف فلزی حلبی ابعاد 35×25 cm قیر شل 60/70 و مخلوط 85/25 نرخ هر حلب قیر 17 کیلویی 270.000 تومان میباشد. 

  حلب 17 پاسارگاد

     260.000 تا 270.000 تومان

  حلب 17 جی

     240.000 تا 250.000 تومان

  حلب 17 جم

     245.000 تا 255.000 تومان

  حلب 17 کیلویی

     250.000 تا 265.000 تومان

قیمت قیر حلب 17 کیلویی در ظرف حلبی فلزی 35×25 cm به وزن 16.5 کیلوگرم قیر 85/25 مخلوط پاسارگاد تهران صادراتی 275.000 تومان و قیر حلب 17 کیلویی نفت جی 285.000 تومان میباشد. 
جهت مصرف قیر در ابعاد کوچک و کم از قیر های مظروف شده در ظروف فلزی (حلبی) قیر کوچک که معروف به قیر حلبی 17 کیلویی میباشد استفاده میکنند.
با توجه به نیاز به مصرف قیر در مصارف گوناگون و نارضایتی مصرف کنندگان قیر حلب از کیفیت قیر حلبی 17 کیلویی که توسط کارگاه های غیر مجاز تولید میگردید، لذا شرکت قیر پاسارگاد اقدام به عرضه قیر در ظروف حلبی با کیفییت استاندارد نموده و مشخصات قیر حلب در دو نوع قیر حلب مخلوط 85/25 و قیر حلب شل 60/70 میباشد و جهت کسب قیمت فروش عمده قیر حلب 17 کیلویی با مشاورین فروش شرکت قیر پاسارگاد تماس حاصل فرمایید.
قیمت قیر حلب در تهران | قیمت قیر حلبی | قیمت حلب قیر

09123455019