آرشیو تگها: "قیمت قیر 20/10 پاسارگاد"

توسطمدیریت

قیمت قیر 20/10

قیمت فروش قیر 20/10 پاسارگاد (قیر نفوذی) در بسته بندی قیر کارتن 10 کیلو و 20 کیلو 12.500 تومان میباشد و گریدهای قیر نفوذی 20/10 به دلیل نفوذ سوزن مارشال به داخل قیر در 25 درجه C نامگذاری شده اند.
بر اساس اطلاعات، قیر نفوذی 10/20 دارای نفوذ سوزن در قیر به مقدار بین 10 تا 20 دسی میلی متر است. نقطه نرمی قیر 10.20 در محدوده 58 تا 60 می باشد. از خصوصیات و مشخصات قیر سفت 10.20 این است که تمامی گریدهای این دسته مانند مواد رزین مصنوعی دارای خاصیت ترموپلاستیک هستند که با گرم شدن نرم تر و با سرد شدن به حالت سفت می شوند.