آرشیو تگها: "لیست قیمت قیر صادراتی پاسارگاد"

توسطمدیریت

لیست قیمت قیر پاسارگاد

لیست قیمت قیر صادراتی و داخلی بشکه ای پاسارگاد 60/70، 85/25، 80/100 تهران 

  قیرمخلوط بشکه ای            2.800.000 الی 2.850.000 تومان  
  قیر شل بشکه ای           2.800.000 الی 2.850.000 تومان  
  قیر سفت بشکه ای            3.000.000 الی 3.150.000 تومان  
  قیر سفت کارتونی            170.000 الی 180.000 تومان

لیست قیمت قیر صادراتی، ساختمانی، فله ای پاسارگاد تهران 60.70 شل، 85.25 مخلوط، هر تن قیر پاسارگاد 12.000.000 تومان و قیر بشکه ای با وزن 180 کیلوگرم 2.950.000 تومان میباشد:
1- 60/70 و 85/25                           بشکه ای 180 کیلوگرم           2.900.000 تومان
2- 90/15 و 115/15                         بشکه ای 180 کیلوگرم           3.000.000 تومان
3- 60/70 و 85/100                         فله ای  1000 کیلوگرم            12.000.000 تومان
4- 90/15 و 10/20                           کارتنی 10 کیلوگرم                 175.000 تومان 

قیر پاسارگاد پرفروشترین ماده حاصل از پالایش نفت خام توسط پالایشگاه نفت پاسارگاد و پالایشگاه نفت جی میباشد و شرکت قیر تهران پاسارگاد بزرگترین عرضه کننده قیر شرکت نفت پاسارگاد اقدام به ارائه لیست قیمت قیر پاسارگاد در بورس کالا نموده و عرضه قیر بدین صورت میباشد که در ابتدا شرکت نفت پاسارگاد مقدار قیر قابل عرضه را به بورس کالا اعلام داشته و با توجه به مقدار عرضه قیر خریداران شروع به دادن درخواست خرید قیر مینمایند و بعد از تعیین قیمت قیر در بورس و ایجاد رقابت در خرید قیر و ارائه لیست قیمت قیر صادراتی پاسارگاد، خرید خود را نهایی میکنند و البته در مورد فروش داخلی بدین صورت است که بعد از ارائه لیست قیمت قیر داخلی پاسارگاد و پرداخت 9% ارزش افزوده خریدار میتواند خرید خود را به انجام برساند.

09123455019