آرشیو تگها: "لیست قیمت قیر مخلوط"

توسطمدیریت

قیمت قیر مخلوط پاسارگاد

جهت دسترسی به لیست قیمت قیر مخلوط پاسارگاد تهران با گرید 85/25 مخلوط در بشکه به ارتفاع 100 و قطر 50 سانتیمتر وزن 185 کیلوگرم ناخالص و شامل 170 کیلوگرم قیر خالص 60/70 یا 85/25 مخلوط یا شل بشکه ای به جدول زیر مراجعه فرمایید: 

  قیر بشکه ای مخلوط 

     3.050.000 الی 3.100.000 تومان

  قیر بشکه ای شل

     3.000.000 الی 3.050.000 تومان

  قیر بشکه ای سفت

     3.300.000 الی 3.350.000 تومان

  قیر سفت کارتونی

     170.000 الی 180.000 تومان

لیست قیمت امروز قیر مخلوط پاسارگاد تهران با گرید 85/25 مخلوط بشکه ای، با مشخصات بشکه: ارتفاع 100 و قطر 50 سانتیمتر وزن 185 کیلوگرم قیر با بشکه و شامل 170 کیلوگرم قیر خالص 85/25 مخلوط به مبلغ 3.050.000 الی 3.100.000 تومان در هر بشکه قیر ساختمانی میباشد.

09123455019