آرشیو تگها: "لیست قیمت قیر پاسارگاد در بورس"

توسطمدیریت

لیست قیمت قیر پاسارگاد

لیست قیمت قیر پاسارگاد و عوامل تاثیر گذار بر لیست قیمت قیر بشکه ای پاسارگاد ، قیر پرفروشترین ماده حاصل از پالایش نفت خام توسط پالایشگاه های نفت پاسارگاد و پالایشگاه نفت جی میباشد و شرکت قیر تهران پاسارگاد بزرگترین عرضه کننده قیر شرکت نفت پاسارگاد اقدام به ارائه لیست قیمت قیر پاسارگاد در بورس کالا نموده و عرضه قیر بدین صورت میباشد که در ابتدا شرکت نفت پاسارگاد مقدار قیر قابل عرضه را به بورس کالا اعلام داشته و با توجه به مقدار عرضه قیر خریداران شروع به دادن درخواست خرید قیر مینمایند و بعد از تعیین قیمت قیر در بورس و ایجاد رقابت در خرید قیر و ارائه لیست قیمت قیر صادراتی پاسارگاد، خرید خود را نهایی میکنند و البته در مورد فروش داخلی بدین صورت است که بعد از ارائه لیست قیمت قیر داخلی پاسارگاد و پرداخت 9% ارزش افزوده خریدار میتواند خرید خود را به انجام برساند.