آرشیو تگها: "لیست قیمت قیر پاسارگاد در بورس"

توسطمدیریت

لیست قیمت قیر پاسارگاد

لیست قیمت قیر بشکه ای 60/70، 85/25، 80/100 پاسارگاد و عوامل تاثیر گذار بر لیست قیمت قیر صادراتی و داخلی بشکه ای پاسارگاد

  قیرمخلوط بشکه ای            2.200.000  الی 2.250.000 تومان  
  قیر شل بشکه ای           2.200.000  الی 2.250.000 تومان  
  قیر سفت بشکه ای            2.300.000  الی 2.350.000 تومان  
  قیر سفت کارتونی            140.000  الی 150.000 تومان


جهت دسترسی به لیست قیمت قیر 60/70 85/25 پاسارگاد به کجا مراجعه کنیم؟
لیست قیمت قیر بشکه ای ساختمانی شل و مخلوط چگونه قابل دسترس میباشد؟
قیر پاسارگاد پرفروشترین ماده حاصل از پالایش نفت خام توسط پالایشگاه نفت پاسارگاد و پالایشگاه نفت جی میباشد و شرکت قیر تهران پاسارگاد بزرگترین عرضه کننده قیر شرکت نفت پاسارگاد اقدام به ارائه لیست قیمت قیر پاسارگاد در بورس کالا نموده و عرضه قیر بدین صورت میباشد که در ابتدا شرکت نفت پاسارگاد مقدار قیر قابل عرضه را به بورس کالا اعلام داشته و با توجه به مقدار عرضه قیر خریداران شروع به دادن درخواست خرید قیر مینمایند و بعد از تعیین قیمت قیر در بورس و ایجاد رقابت در خرید قیر و ارائه لیست قیمت قیر صادراتی پاسارگاد، خرید خود را نهایی میکنند و البته در مورد فروش داخلی بدین صورت است که بعد از ارائه لیست قیمت قیر داخلی پاسارگاد و پرداخت 9% ارزش افزوده خریدار میتواند خرید خود را به انجام برساند.

09123455019