آرشیو تگها: "پالایشگاه های تولید قیر"

توسطمدیریت

پالایشگاه تولید قیر

پالایشگاه تولید قیر در ایران که بعنوان ششمین تولید کننده برتر و با کیفیت قیر جهان در گریدهای 60/70 ، 80/100 ، 85/25 است که در میان تولیدکنندگان قیر و شرکت های قیرسازی در ایران، میتوان کارخانه قیر تهران پاسارگاد را بعنوان بزرگترین واحد قیرسازی در ایران نام برد.
پالایشگاه تولید قیر در ایران که بالغ بر 370 کارخانه و واحد قیرسازی میباشند وجود دارد که از وکیوم باتوم (ته مانده برج تقطیر نفت خام) برای تولید انواع قیر استفاده می کنند.
لیست پالایشگاه های تولید قیر در ایران که قیر استاندارد و مطابق با ASTM و SGS بین المللی، انواع قیر 60/70، 80/100، 85/25 را تولید میکنند بترتیب زیر:
1- شرکت نفت پاسارگاد (POC) شامل 6 پالایشگاه بزرگ: تهران، اراک، شیراز، تبریز، بندرعباس، آبادان
2- شرکت نفت جی، پالایشگاه واقع در اصفهان
3- شرکت پالایشگاه قیر تهران پاسارگاد در اصفهان و تهران
4- شرکت رامکو پالایشگاه در اصفهان
5- شرکت قیران پخش در تهران
6- شرکت قیر کسری در تهران
7- پارس بهین پالایش نفت قشم
8- پالایش قیر کسری در تهران
9- شرکت پارسیان انرژی در اصفهان
10-پالایش حصار مهران در تهران
11- شرکت شیمی تجارت نقش جهان پالایشگاه واقع در اصفهان
12- پالایشگاه ستاره خلیج فارس در بندرعباس

09123455019