آرشیو تگها: "کاربرد قیر طبیعی"

توسطمدیریت

قیر طبیعی (قیر معدنی)

قیر معدنی یا قیر طبیعی چگونه تشکیل میشود و قیر طبیعی چیست و چه کاربردی دارد؟ قیر معدنی از بخار شدن روغن‌های موجود در نفت خام در دریاچه هایی از نفت خام که روی سطح زمین وجود داشته است بوجود آمده است و سفت شدن در اثر مرور میلیون ها سال تبدیل به کلوخه سنگی گردیده است، قیر از زمان باستان شناخته شده است و قیر واژه بابلی یا ایلامی ‌میباشد ، در زمان باستان از قیر معدنی را برای آب بندی کردن ساختمان‌ها و نیز به جای ملات در ساختمان سازی استفاده می‌کردند. امروزه قیر را به دو طریق به دست می‌آورند ، نوع اول استخراج قیر از معادن قیر طبیعی (قیر معدنی) و نوع دوم استخراج قیر از نفت خام که به آن قیر نفتی میگویند. بیشترین مصارف قیر در دنیا در راه سازی و آب بندی کردن و ایزولاسیون ساختمان‌ها و پل ها و عایق کاری لوله ها میباشد و به قیر طبیعی گیلسونایت نیز میگویند.
قیر طبیعی گیلسونایت (معدنی) که در اثر بخار شدن روغن‌های نفت خام و سفت شدن و در اثر مرور میلیون ها سال تبدیل به توده های سنگی و از نظر فیزیکی به شکل کلوخه های ذغال سنگ میباشد.
قدیمی ترین معدن های قیر طبیعی در اردن و بحرالمیت و موصل در عراق بوده است که به آن قیر طبیعی آسیا میگویند و بیشتر قیرمعدنی ای که در امریکا و اروپای غربی مصرف می‌شود، از معدن‌های ترینیداد Trinidad و بر مودا Bermuda به دست می‌آید و قیر معدنی به انگلیسی Gilsonite نامیده میشود.
در ایران ، قیر معدنی ایران در استان کرمانشاه (پاطاق ، گشان) قیر طبیعی کرمانشاه وجودارد و بهترین آن قیر طبیعی گیلانغرب ، پیشکوه و پشت کوه لرستان (قطعه قیران) و نزدیک ایستگاه راه آهن کشور در نزدیکی بیله سوار مغان (قیره دره) وجود دارد و البته معدن قیر طبیعی بهبهان دارای بیشترین مخازن قیر معدنی میباشد.

09123455019