آرشیو تگها: "کاربرد قیر مخلوط"

توسطمدیریت

قیر مخلوط

قیر مخلوط ، در ابتدا باید بدانیم قیر مخلوط چیست؟ اصطلاح قیر مخلوط یک کلمه عامیانه است که در میان قیرکاران شایع میباشد، منظور از قیر مخلوط قیری است که دارای درجه نرمی بالاتر از قیر 60.70 یا قیر شل باشد نام علمی قیر مخلوط، قیر 85.25 میباشد، قیر مخلوط یا قیر (85.25) دارای نقطه نرمی 85 درجه سلسیوس و درجه نفوذ 25 صدم میلیمتر میباشد و ازلحاظ ظاهری درهوای معتدل بصورت جامد و در هوای گرم 40 درجه سانتیگراد تا حدوی نیمه جامد است و این نوع قیر ها بصورت قیر مخلوط بشکه ای عرضه میگردند و قیر مخلوط پاسارگاد و قیر مخلوط اصفهان دارای کیفیت بالاتری میباشد.
قیرمخلوط بشکه |  معرفی قیر مخلوط | پخش قیر مخلوط | قیر مخلوط پاسارگاد | قیر مخلوط اصفهان | کاربرد قیر مخلوط | مشخصات قیرمخلوط

09123455019