آرشیو تگها: "کارخانه قیر تهران"

توسطمدیریت

کارخانه تولید قیر

کارخانه تولید قیر | کارخانه تولید قیر در تهران | طراحی و ساخت کارخانه تولید قیر

کارخانه تولید قیر و کارخانجات تولید قیردرتهران که بزرگترین کارخانه تولید قیر درتهران شرکت نفت پاسارگاد میباشد که در سال 1380 شمسی در جنوب تهران آغاز بکار تولید قیر نمود و البته کارخانه های تولید قیر خصوصی زیادی در تهران مشغول به تولید قیر میباشند که اکثرا قیر را به روش های تولید قیر سنتی انجام میدهند، یکی دیگر از شهرهایی که کارخانه تولید قیر زیادی درآن مشغول به تولید قیر میباشند شهر اصفهان میباشد که یکی از بزرگترین کارخانه تولید قیر خاورمیانه یعنی کارخانه تولید قیر نفت جی اصفهان میباشد البته کارخانه های مطرح خصوصی تولید قیر اکثرا در استان اصفهان میباشند که تولید قیر را بروش جدید پیوسته یا Continuous bitumen mass production انجام میدهند و بندرعباس واقع در جنوب ایران نیز قطب کارخانه تولید قیر در ایران میباشد که بزرگترین کارخانه تولید قیر در آن شرکت نفت تولید قیر پاسارگاد بندرعباس میباشد. کارخانه تولیدی قیر در مشهد | کارخانه تولید قیر در اصفهان | کارخانه تولید قیر در بندرعباس | کارخانه قیر تهران

09123455019